Слова

Mahze Mokhalefat

[آلبوم مجاز / متن آهنگ "محض مخالفت" از هیچکس]

[قسمت اول]
جامعه منو هضم نکرد
تُف سَر بالام
ولی نمی‌ترسم
نمی‌ترسم، نمی‌ترسم، نمی‌ترسم
می‌گن یه تخته‌م کمه
ولی هنوز می‌تونی روم حساب کنی
هنوز ویرونیمون جلو چشه عدالت
شِر و وره
نمی‌ذارن اقلیت جلو بره، نه
شِر و وره حق
عقیده، رنگ پوست
متفاوت، یه غریبه
گوشه گیر، خمیده
سُنت، خرافات
فَرقا، ترسناک
جنگ، دعوا
محض مخالفت
خون قرمز
نژادای مختلف تو رگام
نه، یه مشت گره‌کرده‌م
شک توی کله‌م
یه شیعه‌م تو بحرین
اَرمنی تو جنگ جهانی اول
ولیکن سبزم، مثل سَروم
اونم وقتی‌که همه‌ی اونای دیگه زردن
یه گشنه‌م که معلومه دنده‌ش
یکی بهش تجاوز میشه و ضجه‌ش
ضجه‌ش منم
وقتی می‌گن شل کن
حال بکنیم جِنده
من ماهیچه‌ای‌ام که سِفته
حاجیت محض مخالفت، علمه
هفتاد و دو تن تشنه
حرف گالیله‌م که گفتن کِذبه
من یه زن افغان همجنسگرام، تو ایران
که می‌گن یه فحش زشته

[همخوان]
می‌بندن چشامو
می‌خوان دیگه هیچی نبینم
می‌بندن دستامو
می‌خوان دیگه حقمو نگیرم
می‌بندن چشامو
می‌خوان دیگه هیچی نبینم
می‌بندن دستامو
می‌خوان دیگه حقمو نگیرم

[قسمت دوم]
یه استرالیایی بومی‌ام
که صد سال پیش
بچه‌شو ازش، به زور گرفتن
یه سابقه‌دارم که بهش کار نمی‌دن و
شده واسه سلول، دلش تنگ
جامعه‌ای‌ام که آدماش
با دیدن بی‌عدالتی شور گرفتن
بچه‌ای‌ام که پدرش
سَرکوفت بهش زد
یه خبرنگار بی‌طرف که
هر دوطرف باهاش بَدن
زنی‌ام که تو بانک تصمیم گرفتن
چون زنه، بهش وام ندن
انقدر مخالف دیکتاتوری‌‌ام که
موی‌رگام به فکر سرنگونی شاه‌رگن
همه بام بَدن
(دااااد)
یه الف‌بچه وسط دالاس
محاصره شده و
رنگ پوستش سیاس
بهش شلیک میکنن
با اینکه دستاش بالاس
این آدمو نمی‌شناسی
منطق استدلالاس
گُلی‌ام که درمیاد از شکاف دیوار
محض مخالفت مستقلم و
همه اجازه می‌خوان
آدمی‌ام که کارتن‌خوابا رو می‌دید
و بالاخونه رو اجاره می‌داد
خط بریل‌م
صعودی‌ام همیشه، سیرم
همه ادای احترامو درمیارن
من ادای دَینَم
توی چشم سُنَت، یه عیبم

[همخوان]
می‌بندن چشامو
می‌خوان دیگه هیچی نبینم
می‌بندن دستامو
می‌خوان دیگه حقمو نگیرم
می‌بندن چشامو
می‌خوان دیگه هیچی نبینم
می‌بندن دستامو
می‌خوان دیگه حقمو نگیرم

Перевод

Махзе Мохалефат

[Авторизованный альбом / слова "Pure Opposition" никем]

[Первая часть]
Общество меня не переварило
تُف سَر بالام
Но я не боюсь
Я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь
Говорят, одной доски недостаточно
Но вы все еще можете рассчитывать на Рим
Мы все еще перед судом
شِر و وره
Они не позволяют меньшинству продвигаться вперед, нет
ر و وره حق
Вера, цвет кожи
Другой, незнакомец
Изолированный, изогнутый
Сунна, суеверие
Фарка, страшно
Война, драки
Чистая оппозиция
Красная кровь
Различные расы в Рагаме
Нет я связал кулак
Сомнение в голове
Я шиит в Бахрейне
Армянин в Первой мировой войне.
Но я зеленый, как сыворотка
Вот когда все остальные желтые
У меня есть выбор, который я знаю
Один изнасилован и кричит
ضجه‌ش منم
Расслабьтесь, когда они говорят
Теперь давай сделаем это
У меня напряженные мышцы
Чистая потребность оппозиции, знания
Семьдесят два жаждут
Слова Галилея - ложь
Я афганская гей-женщина в Иране
Говорят уродливое оскорбление

[Согласный]
Они закрывают глаза
Я не хочу больше ничего видеть
Они связывают мне руки
Я больше не хочу брать свое право
Они закрывают глаза
Я не хочу больше ничего видеть
Они связывают мне руки
Я больше не хочу брать свое право

[вторая часть]
Я коренной австралиец
Это было сто лет назад
Взять ее ребенка силой
У меня есть история, над которой не работали, и
По клетке он скучает
Мое сообщество человеческое
Видя несправедливость
Мои дети его отец
Саркофт ударил его
Беспристрастный репортер
Обе стороны с ним
Моя жена решает в банке
Как женщина, не давайте ей взаймы
Я так против своей диктатуры
Мойергам думает о свержении Шахрогана
Все крыши
(دااااد)
Алфавит в центре Далласа
Осажденный и
Цвет его кожи политический
Они стреляют в него
Хотя рука высокая
Вы не знаете этого человека
Логика рассуждений
Цветок, который выходит из трещины в стене
Независимая оппозиция и
Все спрашивают разрешения
Человек, увидевший мультфильм
И арендовал сарай
Линия Бериллий
Я всегда поднимаюсь, сэр
Все отдают должное
Я отдаю дань уважения
В глазах Сунны у меня недостаток

[Согласный]
Они закрывают глаза
Я не хочу больше ничего видеть
Они связывают мне руки
Я больше не хочу брать свое право
Они закрывают глаза
Я не хочу больше ничего видеть
Они связывают мне руки
Он хочет, чтобы я перестал забирать свои права