Слова

Refaghat Tatile

گوش کن بابا من موندم آخه این چه گیریه تو به من دادی؟
یه خط قرمز دور ما بکش
آقا ما نخوایم تو رو ببینیم باید کیو ببینیم؟هان؟
نه بگو دیگه کیو باید ببینیم؟
هيچكس:
منو واسه ی چیزی نخواه که مال تو نیست
همه جا میگی که رفیقش منم باشه تویی
اگه رفیق هیچکسی که خبر بد دارم
من سروشم حداقل یه چند بارم
تابلو نکن منو واسه چی میخوای
البته که تازگی نداره اره پیش میاد
من یه آدم عادی ام که دنبال پولم
بعضی شبا مست میکنم واسه دو باره خوبم
خوب اگه یه ذره هم میشناسنم واسه شغلمه
پس تو به من حسادت نکن تو دلت فحش نده
رفاقتت گندیده میاد بوی بدت
تو مرد نیستی مرد دیدی بکش روی سرت
یه طوری وانمود میکنی که تو با مرامی
میگی خیلی شباهتا با من داری
بزار بگم میخوای یه چیزی بکنی قصدت اینه
خب تو بکن من بیشتر میکنم رسمش اینه
رفاقت تعطیله داداش حال نمیکنیم باهات
فرق داری با ما احساس میکنی؟هان؟
منو واسه ی چیزی نخواه که مال تو نیست
همه جا میگی که رفیقش منم باشه تویی
تو رفیق منی؟پس چرا میخوای بکنی؟
ادعاتم میشه با مرامی حالا بگذریم
من اگه پولی دارم چون خودم در آوردم
کار از خودمه کسی نه بخشید نه تعارف کرد
مفت نیومده که بخواد مفت بره
میخوای لاشه زنی کنی بری چیه مشکلت؟
من یه رفیق میخوام که منو واسه خودم بخواد
یکی که بشه صداش کنم داش گلم به جاش
بعضیا میان که منو واسه جیبم بیشتر
دوستم دارن خوب میفهمه اینم هیچکس
من پوستم سبز نیست و هزاری نیست اسمم
دافا هم پول میخوان و رفع تاریکیو عشقن
پس رو من حساب نکن دور اسمم خط بکش
رفیق بامرام پیشمه امشب پس
رفاقت تعطیله داداش حال نمیکنیم باهات
فرق داری با ما احساس میکنی؟هان؟
رفاقت تعطیله منم تو سفرم
برو با کسای دیگه همشون خفنن
به دافت گفتی با من رفیقیو دافتحال کرد
انگار یه عالم میگذره با من رفیقیو اشاره دارم
به سوءاستفادت اگه من اجازه دادم
اداره جاتم اگه بخوان رفاقتو ثبت کنن
مربوط میشه به آب و فاضلاب اونجا ثبت شدس
تو اگه پشتمم باشی پشتم گرم نیست
برو کنار که نباشه پشتم هر کی
میخوای دردسر که داری باشم پشتت؟
من دردسر به اندازه کافی دارم خوشکل
واسه من مرام بزار تا مرام بزارم واست
چیه؟میترسی که یه جا تورو به جا نیارم؟
یا مثل کارای کوچیک بندازمت پشت گوش
که تو کلمه ی رفیق

Перевод

Refaghat Tatile

Послушай, папа, я остался. Что ты мне дал?
Нарисуйте вокруг нас красную линию
Сэр, мы не хотим видеть вас, мы должны увидеть Ки?
Нет, скажи мне, кого мы должны увидеть?
Никто:
Не проси меня о том, что тебе не принадлежит
Вы везде говорите, что вы его друг
Если чей-то друг, у меня плохие новости
Извините хотя бы несколько раз
Не рисуй меня за то, что хочешь
Конечно пила не новая
Я нормальный человек ищу свои деньги
Я напиваюсь по ночам и снова чувствую себя хорошо
Хорошо, если я немного знаю о своей работе
Так что не завидуй мне, не ругайся в душе
Твоя дружба плохо пахнет
Ты не мужчина, ты видел мужчину, убей его по голове
Вы делаете вид, что у вас есть цель
Вы говорите, что очень похожи на меня
Позвольте мне сказать вам - это то, что вы хотите сделать
Что ж, сделай это, я сделаю больше
Товарищ, мы тебя не бросим, ​​брат
Вы чувствуете себя иначе, чем мы?
Не проси меня о том, что тебе не принадлежит
Вы везде говорите, что вы его друг
Ты мой друг? Так почему ты хочешь это сделать?
Мои претензии можно передать с целью сейчас
Если у меня есть деньги, я сам заработал
Никто не прощал и не хвалил меня за мою работу
Он не свободен хотеть освободиться
В чем проблема, если хочешь пойти и тушу?
Я хочу друга, который хочет меня для себя
Тот, кого я называю, - это Даш Голам Джошу
Некоторые среди меня больше для моего кармана
Мои друзья хорошо понимают, что это никто
Моя кожа не зеленая, и меня зовут не тысяча
Дафа тоже хочет денег и устраняет тьму любви.
Так что не считайте меня, обведите мое имя чертой
Товарищ Бамрам Пишме сегодня вечером
Товарищ, мы тебя не бросим, ​​брат
Вы чувствуете себя иначе, чем мы?
Друзья мои, я в отпуске
Пойдите с кем-нибудь еще, они все горячие
Вы сказали Daft, что он хорошо провел время со мной, товарищ
Как будто мир проходит мимо
Жестокое обращение, если я позволил
Офис Jatem, если они хотят, они могут зарегистрировать ваших друзей
Это связано с водой и сточными водами.
Если ты за мной, моя спина не теплая
Уходи, чтобы за мной никого не было
Вы хотите, чтобы я был за вами?
У меня достаточно неприятностей
Я намерен это сделать
Что? Боишься, что я тебя где-то не оставлю?
Или как небольшая работа, держа тебя за ухо
Что в слове товарищ

Видео

Hichkas – Refaghat Tatile видеоклип.

Другие песни Hichkas

Другие песни, которые могут быть Вам интересны.