Слова

Har Tor Shode Migam

؛[قسمت اول]؛
(هر طور شده میگم)
حرفایی که تیر چراغ برق داره
علافی که چیته، چرا رپ داره
به جامعه خیابون و مردم
نه یه کم خیلی، نه یه کم خیلی
علاقه مندم
که شرایط هرچند
سخت باشن
من بازم افکارم
رو روی کاغذ بیارم
اینا نه دست سازن
نه از مخ کس دیگست
اینا اسبابن، اگه کمه توضیح
من یه نمه فوری
از یه ذره طوری
میگم تا بگیری جامعمون اصلا بده
کمی شرمندم
چون که وقتم کمه
همه سیگاری
با زن و بیکاری
بازم تو جوونای مملکت داره بیداد میکنه
تابلوئه، چرا من بگم؟
ببین چیه که تفریح سالم پنیره
باور نداری؟ تفریح سالم همینه
با یه نگاه و یه تشخیص ساده هم میشه فهمید
که تو مخ جوونا عقل نیست
وضعیت حاده
امیدوارم بفهمی

؛[همخوان]؛
هر طور شده میگم
از رو نوشته ها
هر طور شده میگم
(همه این آهنگو گوش کنین چون که)
هر طور شده میگم
از رو نوشته ها
هر طور شده میگم
(همه این آهنگو گوش کنین چون که)
هر طور شده میگم

؛[قسمت دوم]؛
من یه جوون ایرانیم
که زیر فشار هستم
واسه همین کلمات میره به کار
تا حرفامو بزنم
تو میشه یه بار حوفامو گوش کنی؟
در عین حال درکش کن
اگه هستی عین ما
ما کلی مشکل داریم
پسر غیر کار
ما تو یه پرورشگاه به اسم خیابون
بزرگ شدیم و وحشیمون کرده
بی ناموس که الان با ما بده
چرا خوبه با کاسب
ید همیشه به جا
پوله یا واسط
چیزه دیگه هم مردم به هم لطف دارن
معلومه میگم آره اگه اس باشم
تو چیزی میدی، چیزی میگیری
تیریپ اینه
ما حرفو با رپ میزنیم تا بینیم میشه
خریداری واسه ی حرف حسابی
پیدا شه گوش کن مرد حسابی

؛[همخوان]؛
هر طور شده میگم
از رو نوشته ها
هر طور شده میگم
(همه این آهنگو گوش کنین چون که)
هر طور شده میگم
از رو نوشته ها
هر طور شده میگم
(همه این آهنگو گوش کنین چون که)
هر طور شده میگم

؛[قسمت سوم]؛
منو مست گرفتن
با خون روی دستم
چند ثانیه بعد دستبند روی دستم
برخوردم قصدم
که دورم از هر گناه
ولی من این موضوع رو از سر
چند روزی چندین بار
تعریف کردم
اما این بار
واسه تو میگم
قضیه ناموسیه
و الا کیانوش آدم آرومیه
من یه جوون ایرانیم غیرت دارم
مثل بقیه نیستم که قیمت دارن
خیر از یادم نمیره ساده
رپ واسه جامعه، بهینه سازه
واسه همین حرفامو اینجا زدم
پس ایرادی نگیر این بارم ازم
ما پسرخوانده های پدرخوانده ایم
به حرف من گوش کن
یه در خواسته این

؛[همخوان]؛
هر طور شده میگم
از رو نوشته ها
هر طور شده میگم
(همه این آهنگو گوش کنین چون که)
هر طور شده میگم
از رو نوشته ها
هر طور شده میگم
(همه این آهنگو گوش کنین چون که)
هر طور شده میگم

Перевод

Хар Тор Шоде Мигам

;[Первая часть];
(Я все равно говорю)
Слова, которые есть у фонарного столба
Что такое трава, почему в ней рэп?
Уличному сообществу и людям
Не слишком много, не слишком много
Я заинтересован в
Хотя это условие
Будь жестким
У меня все еще есть мысли
Положи это на бумагу
Это не ручная работа
Не из чужого мозга
Это инструменты, если вы немного объясните
Я мгновение
От немного такого
Я говорю, дайте нам все, чтобы получить
Мне немного стыдно
Потому что у меня мало времени
Все курильщики
С женщиной и безработицей
Опять бушует молодежь страны
Tableau, почему я должен сказать?
Узнайте, что такое полезное сырное развлечение
вы не верите? Это здоровое развлечение
Это можно понять с помощью простого взгляда и диагностики.
Что в твоем молодом уме не мудрость
Острое состояние
Я надеюсь ты понимаешь

; [Согласный];
В любом случае я говорю
Из сочинений
В любом случае я говорю
(Слушайте все эти песни, потому что)
В любом случае я говорю
Из сочинений
В любом случае я говорю
(Слушайте все эти песни, потому что)
В любом случае я говорю

;[вторая часть];
Я молодой иранец
Я под давлением
Это работает для этих слов
Говорить
Ты можешь меня хоть раз послушать?
Поймите это одновременно
Если вы похожи на нас
У нас целая проблема
Безработный мальчик
Мы находимся в приюте под названием Улица
Мы выросли, и это сделало нас дикими
Бесстыдная самореклама баллистических продуктов и отличная сделка на аккуратный ножик для вас
Почему хорошо с бизнесом
Йод всегда на месте
Деньги или интерфейс
Другое дело, что люди добрые друг к другу
Конечно, я говорю да, если я
Вы что-то даете, вы что-то берете
Это тип
Мы говорим с рэпом, чтобы увидеть
Куплен для арифметики
Найди, послушай, арифметик

; [Согласный];
В любом случае я говорю
Из сочинений
В любом случае я говорю
(Слушайте все эти песни, потому что)
В любом случае я говорю
Из сочинений
В любом случае я говорю
(Слушайте все эти песни, потому что)
В любом случае я говорю

;[третья часть];
Напоить меня
С кровью на руке
Через несколько секунд браслет у меня на руке
Я собираюсь встретить
Что я далек от греха
Но я возвращаюсь к этому вопросу
Несколько дней несколько раз
Я описал
Но в это время
Я говорю за тебя
Дело чести
И Элла Киануш - джентльмен
Я, молодой иранец, завидую
Я не похож на других, у кого есть цены
Нет я не забываю простой
Рэп для сообщества, оптимальная структура
Вот почему я пришел сюда
Так что не возражай мне на этот раз
Мы пасынки крестного отца
Послушай меня
Один хочет этого

; [Согласный];
В любом случае я говорю
Из сочинений
В любом случае я говорю
(Слушайте все эти песни, потому что)
В любом случае я говорю
Из сочинений
В любом случае я говорю
(Слушайте все эти песни, потому что)
В любом случае я говорю

Видео

Hichkas – Har Tor Shode Migam видеоклип.

Другие песни Hichkas

Другие песни, которые могут быть Вам интересны.